Gouverneur Cathy Berx over ‘veerkrachtige netwerken als basis veiligheidscultuur’ tijdens colloquium KHID

publish date
19.04.2023

Op 19 en 20 april organiseerde het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, onder auspiciën van de minister van Defensie, een High-Level Colloquium over het thema “Belgische Veiligheid 2040: welke maatschappelijke middelen mobiliseren?  Het KHID nodigde verschillende stakeholders uit om te reflecteren over sleutelthema’s ter uitbreiding van de Strategische Visie voor de Belgische strijdkrachten tot aan de horizon 2040.  Opzet was om te brainstormen en van gedachten te wisselen tussen specialisten, autoriteiten en nationale en internationale actoren, en dit over vier belangrijke thema’s: “Veerkracht”, “Totaal defensieconcept”, “de Reserve” en “Civiel-militaire samenwerking ter bescherming van kritieke infrastructuur”.

De resultaten van het overleg zullen worden gepubliceerd en onder de aandacht van defensie en nationale autoriteiten worden gebracht, zodat de aanpak van ons land inzake maatschappelijke veerkracht met het oog op nieuwe, zich ontwikkelende bedreigingen kan worden ontwikkeld en gepreciseerd.

Gouverneur Cathy Berx gaf er een toelichting “Responsieve en veerkrachtige netwerken: solide basis van een sterke veiligheidscultuur”, over de vele veiligheidsuitdagingen die de Antwerpse haven met zich meebrengt: Haar strategische ligging en kritieke infrastructuur is een immense troef, maar brengt vanzelfsprekend ook vele risico’s en dus een grote kwetsbaarheid met zich mee. Ze ging ook in over het belang van robuuste netwerken voor zowel op vlak van civiele als politionele veiligheid, en verwees daarbij naar best practices uit provincie Antwerpen.  Provincie Antwerpen neemt immers vaak het  voortouw om concreet invulling te geven aan een “veiligheidscultuur”.  Ook de rol en het belang van burgerparticipatie en de uitstekende samenwerking met defensie kwamen uitgebreid aan bod. Aansluitend nam ze deel aan een panelgesprek over “Veerkracht”. 

U kan hier de volledige presentatie en tekst nalezen.