Gouverneur Cathy Berx ontvangt ministers Verlinden en Van Tigchelt tijdens jobdag politie in Campus Vesta

publish date
30.04.2024

Met hun bezoek aan de jobdag van de politie op Campus Vesta kwamen minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Justitie Paul Van Tigchelt zaterdag hun steun betuigen aan alle rekruteringsinspanningen om het tekort aan politiemensen in de provincie Antwerpen terug te dringen. Samen met hen kwamen zo’n 750 mensen naar de jobdag afgezakt.

De federale dienst rekrutering en selectie heeft Antwerpen aangeduid als een van de drie prioritaire provincies (naast het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams-Brabant) voor nationale campagnes en steun aan lokale rekruteringsinitiatieven.

Het tekort aan politiemensen in onze provincie is dan ook groot. Slechts twee van de 23 lokale politiezones in de provincie Antwerpen hebben hun personeelskader volledig ingevuld. Zo blijkt uit een bevraging in 2022. Elf zones hadden een globaal tekort van minstens 10 procent. Door langdurige afwezigheden wegens ziekte, opleiding of detachering zijn de behoeften in de praktijk nog prangender. De capaciteitsproblemen situeren zich op alle niveaus maar zijn het grootst op niveau inspecteur.

 

Rekruteringscampagne

In een poging om het tij te keren, liet gouverneur van de provincie Antwerpen Cathy Berx in 2022 een provinciale rekruteringscampagne uitrollen waarvoor ze intussen al ruim 70.000 euro heeft vrijgemaakt.

Het doel van de campagne is om een breed publiek te informeren over de oneindig veel mogelijkheden van een job, zowel als burger als in uniform, in een van de 23 lokale politiezones en zeven federale politiediensten binnen de provincie Antwerpen.

Daarvoor werd onder meer het campagnebeeld van De Politieronde ontwikkeld. In korte video’s zie je een politiecombi, waarin telkens een duo politiemensen via een zogenaamde speeddate vertelt over wat hen motiveert. De Politieronde is te zien op online en sociale media en werd ook verspreid via de 23 politiezones en 7 federale diensten.

Jobdag


Een belangrijk moment in de provinciale wervingscampagne was deze jobdag in de Antwerpse politieschool in Ranst.

Wie geprikkeld is, interesse heeft of misschien al kandidaat is om te komen werken bij de politie, kon op een interactieve manier kennismaken met de vele mogelijkheden van een job bij de politie of kon zich informeren over selectie, opleiding en vacatures.

Op het programma stonden onder meer speeddates in de combi met enkele bekende gezichten uit De Politieronde, gesprekken met aspiranten, opleiders en assessoren, demonstraties van de ‘gevreesde’ sportproef, een droneteam, geweldbeheersing en hondenbegeleiding en infosessies over de selectie door de rekruteringscoördinator en een psycholoog.

Slaagpercentage selectieproeven

Ook op nationaal vlak worden grote inspanningen geleverd. Niet alleen wil men meer kandidaten aantrekken, ook het slaagpercentage bij de selectieproeven moet worden verhoogd.

Het aantal contactpunten voor rekrutering, waarmee geïnteresseerden via Jobpol.be een afspraak kunnen maken, werd verhoogd. Er werden partnerschappen met sportorganisaties aangegaan en de ‘gevreesde’ sportproef kan vaker vooraf worden geoefend in de politiescholen.

De nieuwe aanpak werkt. Het slaagpercentage voor de selectieproeven aan Nederlandstalige kant is gestegen van 20% in 2018 naar bijna 27% in 2023.

Helaas blijft het aantal kandidaten dat aan een politieopleiding wil beginnen (dus vóór de selectieproeven) verder dalen. In 2014 solliciteerden in heel België 12.100 kandidaten voor een job als inspecteur bij de geïntegreerde politie; in 2023 waren dat er nog maar 7.949 (de sollicitaties voor Politiezone Antwerpen niet meegerekend).

Concurrentiële arbeidsmarkt

Nieuwe mensen aantrekken blijft dus moeilijk. Eén van de oorzaken is de concurrentiële arbeidsmarkt. In Antwerpen blijven de haven en de sector van wetenschap en technologie grote concurrenten. Dit bemoeilijkt onder meer ook de zoektocht naar gespecialiseerde profielen bij de politie, zoals informatici. De mobiliteitsproblematiek maakt het er ook niet makkelijker op.

Hopelijk heeft de jobdag vele bezoekers geprikkeld en werpen de gezamenlijke rekruteringsinspanningen van de politiediensten in de provincie Antwerpen, van de gouverneur en van Campus Vesta op termijn vruchten af.

Gouverneur Cathy Berx: “De zoektocht naar talent treft zowat alle sectoren, niet in het minst onze politiekorpsen. We moeten duidelijk meer inspanningen leveren om de politieorganisaties in onze provincie sterk én waarachtig in de kijker te zetten. Enkel zo zullen we enthousiast talent kunnen werven en behouden. Ik ging een tijd geleden dan ook overtuigd in op de vraag om samen werk te maken van een doordachte aanpak, en hiervoor ook de nodige middelen ter beschikking te stellen. Immers, niet enkel onze politiediensten maar ook u en ik, onze hele gemeenschap heeft er alle belang bij om meer en sterke kandidaten te werven en te binden voor de steeds complexere en uitdagende politionele taken.  De opkomst van deze jobdag stemt alvast hoopvol. Veel dank aan alle partners om deze jobdag en de rekruteringscampagne mee vorm te geven. Tot slot dank ik de ministers Paul Van Tigchelt en Annelies Verlinden meest hartelijk voor hun aanwezigheid, interesse en engagement.”

 

Jobdag politie - minister Verlinden - gouverneur Berx - gedeputeerde De Haes
Jobdag politie - minister Verlinden - gouverneur Berx - gedeputeerde De Haes
Jobdag politie - gouverneur Cathy Berx bezoekt infomarkt
Jobdag politie - gouverneur Cathy Berx bezoekt infomarkt
Jobdag politie - Ministers Verlinden, Van Tighelt en gouverneur Berx
Jobdag politie - Ministers Verlinden, Van Tighelt en gouverneur Berx