Gouverneur Cathy Berx neemt deel aan Intendantendebat van Universiteit Antwerpen

publish date
15.12.2023

Op donderdag 14 december nam gouverneur Cathy Berx deel aan het grote intendantendebat, georganiseerd door de Universiteit Antwerpen in het kader van de nieuwe opleiding “Omgevingsbemiddelaar”.

Onze actuele samenleving kampt met fundamentele maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering en een energiecrisis, die grootschalige ruimtelijke en infrastructurele transities vragen. Hoewel iedereen het min of meer eens is over de noodzaak en de grote principes, blijkt het in de praktijk allerminst evident om de neuzen van beleidsmakers, burgers, ondernemers en wetenschappers in dezelfde richting te krijgen. Denk maar aan complexe projecten die stuk lopen of noodzakelijke ingrepen die te lang duren, zoals uitbreiding van havencapaciteit, publiek transport of urgente waterbuffering die ons beschermt tegen overstromingen. In die context wordt meer en meer ‘ruimtelijke diplomatie’ ontwikkeld onder leiding van een nieuwe professional in het werkveld: ‘de intendant’.

Als  voorzitter van de Nieuwe Rand, een complex project dat ruimtelijke diplomatie genoodzaakt, werd gouverneur Cathy Berx uitgenodigd om in debat te gaan met enkele andere Vlaamse intendanten:

    Freddy Aerts: intendant Polderdorp Doel

    Cathy Berx: provinciegouverneur Antwerpen, voorzitter werkbanken ‘De Nieuwe Rand’

    Piet Vanthemsche: intendant Turnhouts Vennengebied (stikstof)

    Guy Vloebergh: intendant Ventilus Hoogspanningslijn

    Karl Vrancken: intendant PFAS-problematiek (Oosterweel)

Het debat omvatte boeiende discussies rond o.a. de rol van politiek en beleid, de rol van de media en de benodigde vaardigheden in het begeleiden van grootschalige complexe projecten. 

Intendantendebat Universiteit Antwerpen
Intendantendebat Universiteit Antwerpen