Gouverneur en gedeputeerde Lemmens danken gemeenten voor deelname aan traject 'Verkeersveilige Gemeente'

publish date
30.05.2024

Geen verkeersslachtoffers meer. Dat is de missie van de provincie Antwerpen. Om dat doel te bereiken, begeleidt de provincie Antwerpen gemeenten en politiezones met het traject Verkeersveilige Gemeente. Brasschaat, Lint, Malle, Nijlen, Ranst en Westerlo ontvingen woensdag 29 mei, op de Dag van de Verkeersveilige Gemeente, een erkenning voor hun inspanningen om het verkeer veiliger te maken.

Op woensdag 29 mei vond de derde editie van de Dag van de Verkeersveilige Gemeente plaats. De provincie Antwerpen dompelde 124 deelnemers uit 36 Antwerpse gemeenten en 11 politiezones onder in de verschillende aspecten van verkeersveiligheid.

Zes gemeenten werden extra in de bloemetjes gezet: Brasschaat, Lint, Malle, Nijlen, Ranst en Westerlo. Ze werken al minstens 4 jaar aan hun verkeersveiligheidsbeleid via het traject Verkeersveilige Gemeente en realiseerden, in uitvoering van hun verkeersveiligheidsactieplan, onder meer:

 

  - uniforme en leesbare schoolomgevingen

  - schoolstraten

  - de actualisatie van het mobiliteitsplan met input van burgers

  - conflictvrije kruispunten

  - een veiliger verkeerssysteem door een duidelijk snelheidsplan

  -  een verkeerscommissie met interne en externe partijen die zich buigt over de verkeersveiligheid


Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Mobiliteit, feliciteert de zes gemeenten en benadrukt het belang van de inspanningen van gemeenten voor de verkeersveiligheid. De provincie Antwerpen ondersteunt hen daarin graag met het traject Verkeersveilige Gemeente:

“Door samen te werken met gemeenten en politiezones, willen we de verkeersveiligheid in de provincie Antwerpen verhogen. We helpen hen met de opmaak en uitvoering van de gemeentelijke verkeersveiligheidsplannen. Deze plannen zijn opgebouwd rond de 5 pijlers van de verkeersveiligheid. Deze pijlers zijn beleid en organisatie, educatie en communicatie, infrastructuur, handhaving en monitoring en evaluatie. Daarnaast zet de provincie Antwerpen ook zelf in op het uittesten van innovatieve technologieën, bijvoorbeeld met de registratie en analyse van bijna-ongevallen met een cameraonderzoek, het investeren in veilige fietsinfrastructuur en fietsostrades, het aanbieden van recente ongevalsdata in het dashboard verkeersongevallen en het opmaken van bovenlokale mobiliteitsplannen. Alleen met een gecombineerde, volgehouden inspanning en betrokkenheid van alle partijen maken we de provincie Antwerpen verkeersveiliger.”

Gouverneur Cathy Berx: “Elk slachtoffer in en door het verkeer is steeds weer een slachtoffer te veel. De cijfers liegen er niet om: afgelopen jaar eiste het verkeer in onze provincie maar liefst 70 mensenlevens en 666 zwaargewonden. Het zijn cijfers die doen huiveren. Er gaan levens achter schuil die voorgoed veranderen of verwoest zijn. Doden en zwaargewonden blijven een te hoge menselijke en maatschappelijke prijs voor ons verplaatsingsgedrag. Willen we waarachtig ons doel van ZERO slachtoffers bereiken, dan passen we best met zijn allen ons verkeersgedrag aan. Hoe? Door een ambitieuze modal shift. Door maximaal rekening te houden met andere weggebruikers, proactief vooruit te kijken. Door ons aan de snelheidslimieten te houden, zodat we kunnen anticiperen op onverwachte verkeerssituaties. Ook rijden onder invloed van alcohol of drugs, smartphone achter het stuur worden best écht taboe. Veel dank aan allen voor wie verkeersveiligheid inmiddels een tweede natuur is. Ook de steden en gemeenten dank ik meest hartelijk voor hun inzet om hun grondgebied verkeersveiliger te maken, en gemotiveerd, overtuigd en dus overtuigend deel te nemen aan het traject Verkeersveilige Gemeente. Ook de provincie en alle partners die van de Verkeersveilige gemeenten een succes maken, dank ik van harte. Laten we vooral samen blijven werken aan onze gedeelde ambitie van NUL, ZERO, GEEN slachtoffers meer in en door het verkeer!”

 

Het traject Verkeersveilige Gemeente

Vanuit het traject Verkeersveilige Gemeente ondersteunt de provincie Antwerpen gemeenten en politiezones bij het voeren van een geïntegreerd en structureel verkeersveiligheidsbeleid en wil ze een verkeersveiligheidsreflex installeren. Verkeersveiligheid vergt een brede aanpak die werkt op vijf pijlers: beleid en organisatie, educatie en communicatie, infrastructuur, handhaving en monitoring en evaluatie.

 

Daarbij begeleidt de provincie Antwerpen 59 gemeenten en steden bij de uitvoering en actualisering van hun verkeersveiligheidsactieplan. Daarnaast werkt ze aan een maximale kennisdeling en opbouw van verkeersveiligheidsexpertise bij lokale besturen en politiezones. Dit doet provincie Antwerpen door begeleiding op maat te bieden, informatie en kennis te delen met een nieuwsbrief, infofiches over veiligheid en een Lerend Netwerk.  

 

Andere partners binnen het traject Verkeersveilige Gemeente zijn de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, vzw Ouders van Verongelukte Kinderen en de Federale Diensten van de gouverneur.

Dag van de Verkeersveilige gemeente - openingsgesprek
Dag van de Verkeersveilige gemeente - openingsgesprek
Dag van de Verkeersveilige gemeente
Dag van de Verkeersveilige gemeente 2024