Gouverneur Cathy Berx bezoekt grootschalige rampoefening in Zelzatetunnel

publish date
22.03.2024

 

Op donderdag 21 maart 2024 organiseerde Brandweerzone Centrum in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer, de Federale en Lokale Politie, de FOD Volksgezondheid, de noodcentrale en het CIC van Oost-Vlaanderen, de dienst Noodplanning van de provincie Oost-Vlaanderen en het lokaal bestuur Zelzate een grote rampoefening  in de Zelzatetunnel in Oost-Vlaanderen. Gouverneur Carina Van Cauter en gouverneur Cathy Berx gingen er een kijkje nemen hoe maar liefst veertig figuranten, negentig hulpverleners, dertig toeschouwers en 17 voertuigen gemobiliseerd werden voor de grootste rampoefening ooit in de Zelzatetunnel.

Verschillende scenario’s van ongelukken werden in de tunnel in scène gezet. Hiervoor werd de tunnel vanaf 20u tot 5u in de octend afgesloten in beide richtingen.  De bedoeling van deze grootschalige rampoefening is om de procedures en onderlinge communicatie van de verschillende diensten te testen alsook de werking van de veiligheidsinstallaties in de tunnel en hoe mensen in nood hierop reageren.             

Wat werd er getest?

Tijdens de oefening werden een aantal  scenario’s in scène gezet: een pechgeval, een kettingbotsing, een brand,.... De selectie was gebaseerd op internationaal toegepaste scenario’s en op de waarschijnlijkheid van dergelijke voorvallen tijdens de levensduur van de tunnel.  Binnen deze opstellingen werden ook nog eens verschillende types voertuigen gebruikt. Ook werd geoefend op het behandelen en in veiligheid brengen van verschillende types slachtoffers: licht- en zwaargewonden, sommigen mobiel, anderen niet meer in staat om zich zelfstandig in veiligheid te brengen. Voor de simulatie van deze situaties werden figuranten ingezet en werden zowel autowrakken als rijdende voertuigen gebruikt.         

Tunnelveiligheid

In een tunnel zijn er heel wat risico’s die zich niet of minder voordoen op de open weg. Tunnelveiligheid betreft dan het pakket van maatregelen en technieken die worden toegepast om de veiligheid van de weggebruiker in tunnels te waarborgen. Dit omvat brandveiligheid, ventilatie, verlichting, nooduitgangen, bewakingssystemen, enzovoorts. Het doel is om het risico op ongevallen te minimaliseren en een efficiënte respons op noodsituaties te garanderen. Oefeningen rond mogelijke noodsituaties moeten die respons testen en waar mogelijk verbeteren. Het Agentschap Wegen en Verkeer organiseert daarom jaarlijks verschillende oefeningen, zoals bijvoorbeeld afgelopen jaar nog in de Margaretatunnel in Mechelen.    

Rampoefening Zelzatetunnel - overzicht
Rampoefening Zelzatetunnel - groepsfoto