Gouverneur Cathy Berx en minister Annelies Verlinden aanwezig bij noodplanoefening in Turnhout

publish date
21.05.2024

Op 14 mei 2024 ging er in en rond de Turnova-toren in Turnhout, de hoogste woontoren van de Kempen, een grootschalige noodplanoefening door. Er werden ruim 100 deelnemers en figuranten ingezet en er was ook een grote ontplooiing van middelen te zien in het straatbeeld. De bedoeling van de oefening, georganiseerd door hulpverleningszone Taxandria en Politie Regio Turnhout, was om de multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende hulpdiensten te optimaliseren en de specifieke procedures rond hoogbouw in te oefenen. De oefening werd bijgewoond door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en gouverneur Cathy Berx.

Verschillende crisisteams werden vanmiddag opgeroepen om een realistisch en evoluerend scenario te doorlopen dat zich afspeelde in de ruim 72 meter hoge Turnovatoren in het centrum van Turnhout. Om alles zo waarheidsgetrouw mogelijk te laten verlopen, was het scenario en het exacte tijdstip van de oefening niet vooraf bekend gemaakt. De oefening startte rond 13u15 met een melding van brand op de hoogste kantoorverdiepingen. Later blijkt er sprake van brandstichting door een gewapende verdachte die verschillende slachtoffers maakte.

Multidisciplinaire oefening

Tijdens de oefening werden  geënsceneerde slachtoffers ingezet met nagebootste verwondingen. Zo werd er ook geoefend op het bieden van de juiste adequate slachtofferhulp met de nodige verzorging. Politie Regio Turnhout zette voor deze oefening 2 verkeersploegen, een interventieploeg en een terreincoördinator in en stuurde hun Special Assistance Unit (SAU) ter plaatse. Er kwam ondersteuning van de brandweer, de ziekenwagen en de MUG. De Civiele Bescherming leverde ondertussen beeldmateriaal aan met drones, om de betrokken hulpverleners zicht te geven op de situatie in het kantoorgebouw.

Procedure hoogbouw getest

De hoogste woontoren van de Kempen ligt in het drukke centrum en bestaat uit kantoren, horeca en woonappartementen, vlakbij winkels, de Stedelijke Academie, een grote ondergrondse parking en een hotel. “De oefening ging overdag door te midden van het bruisende stadsleven. Dat zorgde voor extra uitdaging op vlak van beschikbare ruimte om te werken. Het oefenen van de zogeheten Standaard Operatie Procedure Hoogbouw gaat gepaard met specifieke materialen, zoals een hoge ladderwagen. In de grotere steden is er al veel meer hoogbouw, complexen die de 25 metergrens overschrijden, dan in onze regio. Maar ook wij moeten ons klaarstomen voor de toekomst. Het was een enorme leerkans om hierin meer ervaring op te doen.”, motiveert Kolonel Luc Faes, zonecommandant HVZ Taxandria.

Coördinatie grootschalige ontplooiing

“Als hulpverleners werken we regelmatig samen in oefenscenario’s en reële situaties, maar dankzij het complexe scenario op deze locatie konden we veel verschillende disciplines laten samenwerken. Op die manier testten we de coördinatie en de communicatie tussen de verschillende actoren en oefenden een grootschalige ontplooiing van alle betrokkenen op het terrein.”, voegt Hoofdcommissaris Marleen Hellemans, korpschef Politie Regio Turnhout toe.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden woonde de oefening bij. Zij stelde onlangs het nieuwe kader voor crisisbeheer en noodplanning voor. 

Ook de aanwezigheid van gouverneur Cathy Berx onderstreepte het belang van deze oefening. “Ik dank en feliciteer de hulpdiensten en alle deelnemers meest hartelijk. Dankzij deze oefening versterken ze opnieuw hun paraatheid en bereiden ze zich nóg beter voor op eventuele noodsituaties. Plannen opstellen, ze uittesten en inoefenen, kritisch evalueren en zo nodig bijsturen, zijn en blijven de kern van goede noodplanning en effectief crisisbeheer. Dankzij oefeningen leren de hulpdiensten en alle betrokkenen elkaar en elkaars procedures grondiger kennen en raken ze nog beter ingespeeld op elkaar. Dat geldt in het bijzonder voor erg complexe en uitdagende situaties, zoals vervat in de oefening van vandaag. Speciale dank ook aan het scenarioteam voor dit buitengewoon relevante en veelomvattende scenario. Een scenario dat trouwens bijzonder nuttig is voor andere steden met hoogbouw in onze provincie”.

Samenwerking en evaluatie

Tijdens de oefening konden Hulpverleningszone Taxandria en Politie Regio Turnhout niet alleen interne noodprocedures testen, ze konden ook voluit rekenen op de steun van de Civiele Bescherming voor het aanleveren van de nodige oefenmaterialen, stad Turnhout voor ondersteuning in de communicatie via BE-Alert en de buurtbewoners en Heeren Group, projectontwikkelaar van de Turnovasite, voor de praktische voorbereidingen en afspraken met de bewoners en de handelaars op de site.

De oefening is goed verlopen, luidt het bij de oefenleiding. Met de inzichten na evaluatie worden de interne procedures verder verfijnd, zodat de handelingen bij eventuele calamiteiten vlot en efficiënt kunnen verlopen.

Noodplanoefening Turnova Toren Turnhout 1
Noodplanoefening Turnova Toren Turnhout 1
Noodplanoefening Turnova Toren Turnhout 1
Noodplanoefening Turnova Toren Turnhout 1