Geen tolerantie voor antisemitisme, racisme en discriminatie

publish date
09.07.2024

Geen tolerantie voor discriminatie, noch voor het kennelijk en herhaaldelijk verkondigen van discriminatie of segregatie wegens o.m. geloof of levensbeschouwing.

Antisemitisme, racisme en discriminatie zijn verboden én dus strafbaar in ons land  (Wet 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie).

Meer concreet voorziet de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie in de mogelijkheid voor de strafrechter om volgende straffen op te leggen:

Art. 21.Voor de toepassing van deze titel wordt begrepen onder discriminatie, elke vorm van opzettelijke directe discriminatie, opzettelijke indirecte discriminatie, opdracht tot discrimineren en intimidatie op grond van bijv. geloof of levensbeschouwing en dus op grond van antisemitisme.

Art. 22. Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft :

1° hij die in het publiek aanzet tot discriminatie jegens een persoon wegens bijv. geloof of levensbeschouwing en dus wegens antisemitisme;

2° hij die in het publiek aanzet tot haat of geweld jegens een persoon wegens bijv. geloof of levensbeschouwing en dus wegens antisemitisme;

3° hij die in het publiek aanzet tot discriminatie of tot segregatie jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens bijv. geloof of levensbeschouwing en dus wegens antisemitisme;

4° hij die in het publiek aanzet tot haat of geweld jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan wegens bijv. geloof, levensbeschouwing en dus wegens antisemitisme.

Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft, hij die behoort tot een groep of tot een vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie wegens bijv. geloof, levensbeschouwing en dus wegens antisemitisme.

 

Kortom, wat er ook gebeurt in de wereld, voor discriminatie op grond van geboorte, geloof of levensbeschouwing evenals op nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming (wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden) is er geen, is er nooit plaats in ons land, in onze provincie.

Antisemitisme, Jodenhaat, racisme en discriminatie zijn verwerpelijk. Moge iedereen alert zijn voor elk gedraging, voor elke zogenaamde meningsuiting die kan leiden tot het normaliseren van antisemitisme, Jodenhaat, racisme of discriminatie en zich er zelf nooit aan bezondigen.

 

Het komt de rechterlijke macht toe om er het gepaste gevolg aan te geven en in voorkomend geval op te treden wanneer de antidiscriminatie resp. de wet tot bestraffing van bepaalde door racisme- en xenofobie ingegeven daden, wordt/worden overtreden!

 

Cathy Berx

Gouverneur provincie Antwerpen