FAQ brand Groot Schietveld Brecht

publish date
23.04.2021

Op dit ogenblik woedt er een brand in Brecht. Wat doe je best?

Blijf uit de rook en zorg ervoor dat je de rook niet inademt. Als je last hebt van rook, sluit dan ramen en deuren en schakel mogelijk je ventilatiesysteem uit (ook in jouw wagen). Help mensen in de buurt om ook uit de rook te blijven.

De rook blijft geruime tijd hangen en blijft waarneembaar, hoe komt dit?

Dit is te wijten aan de weersomstandigheden: weinig wind en de aanwezigheid van een hogedrukgebied boven het land, waardoor de lucht minder snel wegwaait en daardoor ook de rook langer blijft hangen.

Welke straten of gebieden worden preventief geëvacueerd?

Op dit ogenblik worden de bewoners van wijk Fazantendreef (Wuustwezel) preventief geëvacueerd, alsook camping Keienven.

Het gaat om volgende straten:

  • Pauwendreef
  • Arthur Boelstraat (deels)
  • Kreolienstraat
  • Reigersdreef
  • Hoge heide
  • Everdijkruis
  • Fazantendreef 
  • Camping Keienven

De politie gaat huis aan huis bij deze bewoners om hen in te lichten. Voor meer info over de evacuatie of voor tijdelijke opvang: https://www.wuustwezel.be/

Moeten scholen ramen en deuren gesloten houden?

De scholen in de nabije omgeving die veel last ondervinden van de rook, werden gevraagd om ramen en deuren te sluiten. Scholen in de ruimere omgeving die geen rookhinder ondervinden hoeven ramen en deuren niet te sluiten.

Kan ik nog veilig naar buiten?

Als er in jouw gemeente geen rookhinder is en je geen last ondervindt van de rook, kan je gerust naar buiten. ondervind je wel last van de rook? Blijf dan uit voorzorg binnen.

Mag ik mijn huisdieren nog buitenlaten?

Ook hier geldt: als jij zelf last hebt van de rook, hou je best ook je huisdieren binnen.

Moet ik de was binnenhalen?

Als er rookhinder is in jouw gemeente, zal je was hier naar ruiken. Heb je dit liever niet? Haal dan snel je was binnen.

Wat is een schadelijke hoeveelheid rook?

Je lichaam geeft zelf aan of de hoeveelheid rook die je inademt een schadelijke hoeveelheid is. Je kan last krijgen van prikkende ogen, neus en/of luchtwegen. Je ogen kunnen gaan tranen of je kan gaan hoesten. Hoe meer rook je inademde, hoe meer je last je hiervan zal ondervinden.

Er liggen asdeeltjes in mijn tuin, is dit gevaarlijk?

Op zich kan je je veilig buiten begeven. Uit voorzorg kan je wel je terras afspuiten en voorzie een natte dweil om je schoenen af te vegen om van buiten naar binnen te gaan. Was ook je handen uitvoerig met water.

Zolang kinderen tijdens het spelen niet te veel in hun mond stoppen, kunnen ze veilig buiten spelen. Het is dan ook raadzaam om kleine kinderen die kruipen of juist kunnen lopen, binnen te houden. Was de handen na het spelen uitvoerig met water en zeep.

Er liggen asdeeltjes in mijn moestuin, is dit schadelijk?

Roetneerslag wordt niet opgenomen door de planten, maar blijven wel aan de buitenkant zitten. Groeten en fruit uit uw tuin kan u dus nog veilig consumeren. U moet wel de groenten voor gebruik zorgvuldig spoelen met water. Zichtbaar vervuilde groenten kan u beter niet eten.

Sluiten we nu best ramen en deuren, gezien de COVID-pandemie en de nood aan ventilatie?

Indien de rook zichtbaar is en je er ook hinder van ondervindt, sluit je best ramen en deuren en schakel je de ventilatie uit. Zodra de zichtbare rook weggetrokken is en je geen last meer hebt, ventileer je idealiter maximaal.

Biedt een mondmasker bescherming tegen rook?

Neen, een mondmasker biedt geen bescherming tegen rook. ondervind je last van de rook? Blijf dan binnen, sluit ramen en deuren, schakel eventueel ventilatie uit.

Kan je nog veilig buiten sporten?

Als er zichtbare rook is en je last ondervindt van de rook, stel je je sportsessie buiten beter uit.

Wat met de ziekenhuizen?

Ziekenhuizen en woonzorgcentra zijn op de hoogte van de situatie. Indien zij geen last ondervinden van de rook, blijven zij maximaal ventileren. Ondervinden zij wel last van de rook, zullen zij ramen en deuren sluiten en het contact tot een minimum beperken, maar enkel voor de periode dat dit uiterst nodig is.

Is er impact op het openbaar vervoer?

Het openbaar vervoer waarborgt de gebruikelijke dienstverlening. De bussen volgen de voorziene omleidingen.