Cathy Berx over 30 km/u binnen bebouwde kom in de reeks '5 minuten politieke moed' van SAMPOL

publish date
31.07.2023

Maak van 30 km/u het nieuwe normaal.

  Voor de Zomerreeks 2023 '5 minuten politieke moed' van SAMPOL (Samenleving & Politiek) schreef Cathy Berx, voorzitter van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid, een opiniestuk over het belang en nut van 30km/u in de bebouwde kom.

  Bij een aanrijding door een auto met 30 km/u is het overlijdensrisico van voetgangers laag, maar bij 50 km/u stijgt dat met een factor 6.

  "Vision Zero: samen zo snel mogelijk het aantal doden en zwaargewonden in en door het verkeer reduceren. Als we van die Vision Zero meer willen maken dan een vrijblijvende doelstelling, dan zijn er extra maatregelen nodig op verschillende vlakken.

  Die moeilijke maar noodzakelijke opdracht kunnen we alleen maar realiseren als iedereen – zowel op beleidsniveau als in het werkveld – doet wat in zijn/haar macht, verantwoordelijkheid of bevoegdheid ligt. Een zilveren kogel: één doeltreffende maatregel om Vision Zero duurzaam te realiseren, bestaat uiteraard niet. Maar er zijn wel maatregelen die een groot effect hebben.

  EVIDENTE MAATREGEL

  De invoering van 30 km/u als standaardlimiet in de bebouwde kom is op dat vlak misschien wel de meest evidente maatregel van allemaal. Zeker op plaatsen waar conflicten tussen gemotoriseerd vervoer en actieve weggebruikers (voetgangers, fietsers, voortbewegingstoestellen, enzovoort) mogelijk blijven omdat er geen gescheiden fiets- en voetpaden in combinatie met conflictvrije kruispunten zijn.

  Als voorzitter van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid blijf ik de invoering van die maatregel op Vlaams niveau meer dan overtuigd, maar helaas nog niet voor iedereen overtuigend genoeg verdedigen. Als gouverneur van de provincie Antwerpen stel ik dankbaar vast dat steeds meer steden en gemeenten uit onze provincie wél de moed hebben om consequent én met de steun van hun inwoners te kiezen voor 30km/u in grote, vaak zelfs alle delen van hun bebouwde kom."

   

De volledige tekst van het opiniestuk kan u hier op de website van SAMPOL nalezen.